Voor ons is elke klant uniek!   Gratis levering vanaf 49€ in België. FR

Persoonlijke gegevens

De verwerking van persoonsgegevens die door de apotheek via haar website wordt uitgevoerd, is het onderwerp geweest van de nodige verklaringen aan haar functionaris voor gegevensbescherming (DPO).


VERZAMELING EN VERWERKING VAN UW GEGEVENS

De apotheek doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens, uitgevoerd tijdens het raadplegen van haar website, in overeenstemming is met de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD) en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Elk formulier beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is en geeft in het bijzonder aan:
- wat zijn de doeleinden van het verzamelen van deze gegevens (doeleinden)
- of deze gegevens verplicht of optioneel zijn (meestal gematerialiseerd door een acroniem)
- een link onderaan de pagina waarmee u uw rechten met betrekking tot de AVG kunt uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de diensten die door de apotheek worden aangeboden, worden op een veilige manier verwerkt en om het mogelijk te maken de verzoeken of verzoeken die in haar computertoepassingen worden ontvangen, te beheren.

Zonder uitdrukkelijke toestemming worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

De e-mailadressen die in het kader van de communicatieactiviteiten van de apotheek worden verzameld, worden alleen gebruikt om informatie te verzenden waarvoor de persoon zich uitdrukkelijk heeft aangemeld.

Uitschrijven kan op elk moment door gebruik te maken van de daartoe voorziene link, of door rechtstreeks te schrijven naar dpd@pharmacie-herboristerie.be .


MET WIE CONTACTEREN?

Voor elke informatie of uitoefening van uw IT-rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens die door de apotheek worden beheerd, hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):
- per e-mail: dpd@pharmacie-herboristerie.be
- door een ondertekende brief vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs op de maatschappelijke zetel van de apotheek uitdrukkelijk vermeld op de pagina “Juridische mededelingen”.